LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Sản xuất các sản phẩm may mặc

- May trang phục

- Bán buôn

- Bán lẻ các sản phẩm may mặc thời trang.

TẦM NHÌN

Hướng tới lợi ích cộng đồng thông qua sản phẩm SÁNG TẠO

SỨ MỆNH

Sản phẩm thời trang chất lượng cao.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tạo dựng phong cách thời trang

Tôn vinh hình ảnh phụ nữ Việt Nam.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Mong một khách đến nhiều lần hơn nhiều khách đến một lần.

Gọi ngay SMS Mua ngay Live chat
Thoitranght.com.vn Thoitranght.com.vn
0965.945.882