NHÂN SỰ

H&T Fashion luôn duy trì và phát triển nguồn nhân lực được đào tạo chính quy tại các trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề. Nguồn nhân lực H&T Fashion có bằng Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ thuật viên trong việc tạo mẫu thiết kế, kỹ thuật cắt và công nghệ may mặc.

H&T Fashion thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện cho các bộ phận nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như được tiếp xúc với xu hướng MỐT mới và luôn đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội.

H&T Fashion gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp với các nhà thiết kế, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thời trang nhằm tiếp thu các kiến thức sâu, rộng phục vụ cho định hướng phát triển lâu đài.

H&T Fashion mở rộng các mối liên kết với các cá nhân, tổ chức, đoàn thể,... với quan điểm tương tác tích cực vì mục tiêu chung hướng tới cộng đồng.

Gọi ngay SMS Mua ngay Live chat
Thoitranght.com.vn Thoitranght.com.vn
0965.945.882